*Results get updated in every half hour.


Rank User Overall Score
1 blackshadows 5331
2 Ibrahim Nash 5219
3 akhayrutdinov 5111
4 mb1973 4929
5 Quandray 4567
6 sanjay05 3668
7 the_coder95 3177
8 Marius-Valentin_DRÄ‚GOI 3172
9 PrabhuVankatesh 2992
10 surbhi_7 2965
11 GB11 2865
12 ********** 2843
13 md1844 2798
14 bhatabhi554 2731
15 Memoization 2685
16 RemoveTLE 2545
17 wmlam 2500
18 sr06 2471
19 Little Noah 2471
20 loveumom 2470
21 SayanDutta1 2445
22 Survivor 2409
23 Praveen Shankar Thooyavan 2406
24 Michael Riegger 2359
25 lonecoder 2310
26 NSA9 2300
27 rachana soma 2287
28 AmanDeepSingh97 2287
29 learner09 2280
30 mazumderrohit8 2271
31 :) 2265
32 Aditya_Thakur 2262
33 KaleyCuocoBang 2259
34 KshatriyaYash 2243
35 gham_forever 2236
36 R_H 2221
37 fuckOff_11 2214
38 nikhil_sojan 2176
39 rksin12 2176
40 anshuahi 2171
41 Jasleen Kaur 2 2167
42 apnatymayega 2165
43 Neelam_Mahapatro 2151
44 Love_U_3000 2137
45 Jai02 2134
46 AKASH24497 2126
47 shadow13325 2125
48 DALAL 2115
49 Arshil_Khan 2107
50 Navitas 2097